Ukrainian association of football coaches

Our leadership

President
Nikolay Pavlov
General secretary
Anatolii Buznik

Management

Miron Markevich
Andrey Shevchenko
Leonid Buryak
Semen Altman
Sergey Rebrov
Yuriy Vernidub
Vyacheslav Groznyy
Anatoliy Volobuev
Valeriy Shamardin
Of. 429, 4 Hospitalna St., Kyiv 01601, Ukraine